top of page

Heeft u interesse in onze diensten?

ONTWERPBUREAU

ERVARING

PRODUCTINNOVATIE

Strategisch advies

We bekijken het algemeen concept van het product. Welke onderdelen kunnen veranderd worden naar welk materiaal, gewicht en kostprijs? Kortom: Waar kunnen we profit halen binnen dit productsysteem?

Analyse van het concept

Het concept beschrijft waar een bepaalde toegevoegde waarde kan zijn. Het concept is een richting waarbij er mogelijks een productidee gegenereerd kan worden. Dit kan een bepaalde sector of beroep zijn. We werken samen een productidee uit, door een analyse van uw concept.

Analyse van het idee.

Het idee is een stap verder dan het concept. Het idee is gericht naar een mogelijk product dat aan bepaalde functies voldoet, en daarbij een meerwaarde voorziet. We bekijken de haalbaarheid van het productidee en scherpen aan volgens onze vakkennis.

De haalbaarheid van uw idee wordt op alle punten afgetoetst. Van productie over logistiek tot verkoop, met inbegrip van verpakking en presentatie. Zelfs de ‘customer journey’ nemen we mee. De resultaten gieten we in een objectieve SWOT-analyse. Verder gebruiken we de SCAMPER-methode om het product vanuit alle hoeken kritisch te bekijken.

Wat mag u verwachten?

U maakt meteen kennis met de grondig gestructureerde aanpak van iDNA. U krijgt een helder rapport met duidelijke conclusies, nuttige suggesties en praktische aanbevelingen waarmee u aan de slag kan. En niets belet u om ons als partner te betrekken bij de verdere ontwikkeling van uw productidee.

Maak meteen een afspraak

Bedankt!

We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Office en studio
Boomsesteenweg 12 unit 11
B – 2630 Aartselaar

Administratieve zetel
Karel Weylerstraat 3
B – 2020 Antwerpen

BE 0866.183.967

       +32 (0)3 289 34 16  

        idna@idna.be

 

bottom of page